Vanaf 13 juni zijn wij overgestapt naar een nieuw inlogsysteem: één inlogaccount voor alle digitale bibliotheekdiensten. Heb je hier vragen over? Klik hier voor al je antwoorden.

Terug

Spel & Boek

Spel & Boek is voor ouders met jonge kinderen van 0 jaar tot groep 3 van de basisschool, woonachtig in de gemeente Heusden. Met name gezinnen met kinderen, waarbij sprake is van risico’s in de opvoedingssituatie, kunnen profiteren van Spel & Boek. Denk aan opvoeding in een andere taal (ook zwaar dialect), lage opleiding ouders en/of ontbreken van opvoedingsvaardigheden. In het VVE-beleid worden deze kinderen (en hun ouders) aangeduid als ‘doelgroepkinderen’. Deze kinderen hebben een achterstand of lopen de kans een achterstand te ontwikkelen.

Verwijzing

Iedereen die in bovenstaand profielpast, kan gewezen worden op Spel & Boek! Ook een verwijzing vanuit een organisatie voor Jeugdgezondheidszorg is aanleiding tot het inzetten van deze voorschoolse educatiemethode.

Doelstelling

De theorie achter Spel & Boek is ‘psychische en sociale problemen voorkomen door vroegtijdig in te grijpen in de ontwikkeling van kinderen’. Centraal staat het inzicht ‘spelen is leren’. Spel is cruciaal voor de ontwikkeling van het kind. Bij Spel & Boek speelt spel, als middel tussen ouderen kind, een grote rol. Voor kinderen is spel een vanzelfsprekendheid. De omgeving van het kind is bepalend of het spel wordt ingezet voor verdere groei of ontwikkeling. Drie actoren zijn belangrijk: het kind, de opvoeder en de omgeving. De kwaliteit van de interactie tussen deze drie is doorslaggevend. Dat wil zeggen de manier waarop ouder en kind of omgevingen kind elkaar beïnvloeden, en of die beïnvloeding het kind daadwerkelijk helpt in zijn ontwikkeling

Spel & Boek Heusden

Uitvoering: Bijeen Heusden in samenwerking met de Bibliotheek Heusden.

Spel & Boek sluit aan bij andere VVE-projecten zoals Instapje, Opstapje, VVE Thuis. In alle projecten werken wij samen met vrijwilligers.

De deuren van Spel & Boek staan open voor bezoekers:
Iedere woensdagmiddag (behalve tijdens schoolvakanties) tussen 14.00 en 15.30 uur in de Bibliotheken van Drunen en Oudheusden

Dag Datum Tijd
woensdag 26 juni 2024 14:00 - 15:30 de Bibliotheek Drunen Meer informatie
woensdag 26 juni 2024 14:00 - 15:30 de Bibliotheek Oudheusden Meer informatie